Demokrasiyi kendisine karşı korumak

Abdurrahman Aydın

Oedipus, bilmesindeki aşırılık jestini bilmemeye yöneldiğinde de tekrarlar; kendi gözlerini kör eder. Bu fazlalık, bu aşırılık dışarı atılmadan bir ‘site’ sembolik olarak mümkün değildir

İçerisinden bir diktatörlüğün çıkabileceği tek siyasal yapı demokrasidir. Bu konuda, siyaset ve siyaset bilimi dediğimiz şey ortaya çıktığından beri uyarılıyoruz aslında. Örneğin Foucault’nun yorumladığı haliyle Oedipus tragedyası, Oedipus kişilik tipinin bir devamı, uzantısı olarak sofist tipi hedef alışıyla Platon, kurucu şiddetin çeşitli biçimlerde ama özellikle de polis şiddeti biçiminde kurulu düzenin içine sızması sonucu ortaya çıkan yozlaşma fikriyle Benjamin, olağanüstü halin Batılı demokrasilerin temel yönetim paradigması halini almakta olduğu uyarısıyla Agamben vs…

Tamamını okuyun