İmanî bir irade göstermek

Rifat OKYAY

Dinî emirlerin yerine getirilmemesi, dinî duyguların zafiyeti, dinî emirlerin uygulamadaki; gaflet gösterilerek, ihmal edilerek yapılan eksik fiil ve muameleleri yalnızca fertleri değil umumu da belâlara, musîbetlere masaddak eder.

Tabir caizse insan ve insanlık yaratıcının emirlerini ihmal ettiği gibi bir de üstüne üstlük itiraz ederek amudâne emirleri yerine getirmezse; kendi kuyusunu, dâmını kendi eliyle kazar ve yapar. İçine de düşer.

Tamamını okuyun