Şentop’tan göç dalgası uyarısı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, “Dünyayı bütün insanlar için yaşanılabilir bir ortam olarak korumazsak başta iltica, göç, sığınma olmak üzere herkes için yaşanılmaz bir dünyaya mecbur kalırız” dedi.

Meclis Başkanlığı himayesinde Parlamentolar Arası Birlik (PAB) ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) tarafından ortak yayımlanan “Uluslararası Mülteci Koruması ve Ulusal Sığınma Sistemlerinin Geliştirilmesi Hakkında Bir Rehber” isimli kitabın, Türkçe versiyonunun tanıtımı TBMM Tören Salonu’nda gerçekleştirildi. Meclis Başkanı Şentop, dünyada en çok sığınmacıyı kabul eden ve onlara yardımcı olan Türkiye’nin, belki de dünyada böyle bir kitabın tanıtımının yapılabileceği en uygun ülke olduğunu dile getirdi.

“Refah sağlanmalı”

Dünyanın, özellikle gelişmiş ülkelerin, gelecek 50 yıl içinde daha büyük göç, sığınma ve iltica dalgalarıyla karşı karşıya kalacağının anlaşıldığını söyleyen Şentop, şöyle devam etti: “Bu riski aşmanın yolu, dünyadaki bütün insanların kendi evlerinde, ülkelerinde asgari insani şartlarda ve barış içinde yaşamasını garanti eden uluslararası bir düzen oluşturmamız. Bunun da iki temel unsurundan birincisi, dünyadaki barışın bütün insanlık için ama bütün insanlar tarafından samimi olarak istenmesi ve bunun gerçekleştirilmesi için gayret gösterilmesi gerekiyor. İkincisi olarak yine insanların kendi evlerinde, ülkelerinde asgari insani şartlarda yaşayabileceği ekonomik ortamın, refahın sağlanması lazım.”

Tamamını okuyun