BZ: Bütün Euro Bölgesi krize sürüklenebilir

İtalya’nın yüksek kamu borcu nedeniyle Avrupa Komisyonu tarafından uygulanabilecek disiplin prosedürü ve Almanya’da sesli asistanların suçla mücadelede kullanılması, Alman gazetelerinde öne çıkan yorum konularından.

İtalya yüksek kamu harcamaları gerektiren bütçesi nedeniyle AB kurumları ile kriz yaşıyor. Avrupa Komisyonu, İtalya’ya karşı disiplin işlemlerinin uygulanmasına yol açabilecek “AB bütçe disiplin prosedürünün” başlatılması için gerekli koşulların mevcut olduğunu açıkladı. İtalya’nın kamu borcu 2018’de gayri safi yurtiçi hasılasının (GSYH) yüzde 132,2’sine ulaştı. AB genelinde mali disiplin ve istikrarın sağlanması amacıyla oluşturulan İstikrar ve Büyüme Paktı, üye ülkelerin önleyici tedbirlerle mali disiplinlerini sürdürmesini amaçlıyor. Buna göre, üye ülkelerin bütçe açıklarının gayri safi yurt içi hasılalarının yüzde 3’ünün altında olması, kamu borç stoklarının, gayri safi yurt içi hasılalarına oranının yüzde 60’ı geçmemesi gerekiyor. İtalya’ya aşırı bütçe açığı prosedürü kapsamında 3,5 milyar euroya varan ceza kesilebilir. 

Badische Zeitung‘un konuyla ilgili yorumu şöyle:

“İtalya’nın borç dağı yüzde 132’yi aşmış durumda. Euro bölgesinde sadece Yunanistan’ın kamu borcu İtalya’dan daha yüksek. Bu borç dağı da, Roma’daki hükümetin borçlar karşında kamu harcamalarını iyi yönetmemesi ve ekonomik büyümenin çok da tatmin edici boyutta olmaması nedeniyle artacak. Böylece euro bölgesinde ilk kez bir ülkeye ceza kesilebilir. Tüm euro bölgesinin de bu sayede yeni bir krize girmesi mümkün. Zira İtalyan bankaları az da olsa bir ilerleme sağlasa da pek çok batık kredi ile uğraşıyor.”

Tamamını okuyun