Dijitalleşme ile birlikte şirketleri tehdit eden siber riskler

Şirketlerin yeni iş fırsatları elde etmek ve pazardaki rekabetçi güçlerini arttırmak amacıyla teknolojik dönüşümlerini hızlandırması, yeni ve beklenmedik siber riskleri de beraberinde getiriyor. Aon’un, hızla dijitalleşen şirketlerin karşı karşıya kalabileceği sekiz farklı alandaki riskleri inceleyen 2019 Siber Güvenlik Risk Raporu, şirketlere teknolojinin kazanımlarından faydalanırken siber risklere karşı hazırlıklı olmalarını tavsiye ediyor.

Aon’un raporunda öne çıkan tespitler şöyle:

Teknoloji: Bugüne kadar fiziki ofisler ve mağazalar vasıtasıyla müşterilerine ulaşan geleneksel şirketlerin bulut bilişim vasıtasıyla hızla dijital ekonominin XaaS servis sağlayıcılarına dönüşmesi, onları yeni ve potansiyel olarak henüz bilinmeyen risklerle karşı karşıya bırakıyor. Teknolojinin daha yoğun ve geniş kapsamda kullanılması şirketlerin iş yapış biçimlerinde köklü değişikliklere neden oluyor ve siber saldırılara yönelik yeni zafiyetler yaratıyor. Şirketler, bu yeniliklerin farklı riskleri beraberinde getirebileceğinin farkında olmalı ve dijital dönüşüm süreçleri devam ederken bu riskleri yönetebilmelidir.

Tamamını okuyun