Yeni düzenleme ile AB içinde arama ve mesajlaşma ucuzluyor

Avrupa Komisyonu Avrupa Birliği içinde sınır ötesi aramalar ve mesajlar için yeni bir azami fiyat uygulamasını yürürlüğe koyuyor. Uygulamayla birlikte ülkeler arası telefon konuşmalarında masrafların önemli oranda düşmesi bekleniyor.

28 Avrupa Birliği ülkesinde bulunan Telekom operatörleri 15 Mayıs’tan itibaren yeni tarifelere uymak zorunda kalacak. Bu uygulamanın önümüzdeki aylarda İzlanda, Norveç ve Lichtenstein’da da yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Uluslararası aramalar katma değer vergisi hariç (KDV) dakikada en fazla 0,19 Euro’yu geçemeyecek. Mesajlar ise KDV hariç 0,06 Euro olarak belirlendi. Sadece kişisel kullanıcılar için geçerli olacak bu uygulamadan şirketler faydalanamayacak. AB ülkelerinde KDV oranları yüzde 17 ile yüzde 27 arasında değişiyor.

Avrupa Birliği yerel ve uluslararası aramalar arasındaki tutarsızlıkları gidermeye çalıştığını belirtiyor. Şu anda uluslararası bir arama yerel bir aramaya kıyasla yaklaşık 4 kat daha pahalı. Bazı bölgelerde ise bunun on kata çıktığı görülüyor.

Tamamını okuyun