Sandıktan AKP çıkana kadar devam mı?

Tuncay MOLLAVEİSOĞLU

Demokrasilerde seçimle gelen seçimle gider…

Ancak, tarih baba bize demokrasinin araç olarak da kullanıldığı dönemleri de anlatır.

Demokratik yollarla iktidara gelen, ardından yargıyı, devletin polisini ve askerini kendi iktidarının aygıtı haline getiren, planlı komplolarla korku yaratıp meclisi devre dışı bırakan, tek sesli medya ile toplumun önemli bir bölümünü paralize eden en yakın örnek; Hitler ve Nazi Partisi’dir…

Partinin sokağa korku salmak, toplumsal muhalefeti boğmak için kullandığı “sivil” paramiliter yani silahlandırılmış SS adı verilen güçleri de vardır. 

***

Adolf Hitler ve Naziler tarihin çöplüğündedir…

Tamamını okuyun